www.Celulitida.name - víme o ní vše. Pomůžeme vám! :)

Celulitida - jak na pomerančovou kůži

Bez většího přehánění můžeme hned v úvodu říci, že celulitida jako taková v současné době představuje jednu z největších nočních můr každé ženy, která alespoň trochu dbá na svůj zevnějšek a sleduje poslední trendy v oblasti kosmetiky a zdravého životního stylu. Nejde přitom o žádné plané obavy – podle dostupných čísel totiž dnes v různé míře postihuje zhruba osmdesát procent žen.

Celou věc navíc komplikuje fakt, že nejde o jev, který by se dotýkal výhradně těch, kdo mají problémy s váhou nebo nadměrným pitím a kouřením. Mezi prokázané faktory, jež přispívají k jejímu vzniku totiž patří i věci, které pouhou silou vůle ovlivníme jen stěží. Například dlouhodobější vystavení stresovým situacím, užívání hormonální antikoncepce, zároveň jsou ale projevy celulitidy často spojeny i se samotným životním cyklem. Celulitida se může objevit spolu s příchodem puberty stejně jako dobou přechodu, ale i následkem těhotenství.


sponzorované odkazy

Přestože projevy celulitidy patří k těm všeobecně známým, měli bychom jim věnovat alespoň pár slov. V zásadě jde o viditelnou změnu struktury povrchu kůže, kdy partie donedávna celistvě vypnuté pokožky střídají místa plná jakýchsi vrásek doprovázených mnoha drobnými dolíky a hrbolky. Na pohled celulitidou postižená kůže připomíná strukturu povrchu pomeranče, díky čemuž vzniklo i zřejmě nejrozšířenější pojmenování takto postižených míst, jako tzv. pomerančové kůže. Zde jenom dodejme, že český jazyk má pro tyto obtíže v zásobě i výrazně hulvátštější jména, jako jsou – s prominutím – „prasečí kůže“, nebo například „stará matrace“.

Nesporně zajímavým – byt´v očích mnoha lidí určitě i nespravedlivým – faktem spojeným s celulitidou je skutečnost, že muže postihuje jen skutečně v naprostém minimu případů, a to i jen v podobě jejích lehčích stádií.

Může za to odlišný způsob stavby těla, stejně jako hormonální pochody. Celulitida jako taková vzniká následkem nadměrného hromadění tukové tkáně, k čemuž významně přispívá i nevyhnutelné stárnutí podkožního vaziva. Zvýšená produkce těchto tukových buněk je neoddělitelně spjata s činností ženského pohlavního hormonu estrogenu. Ten je navíc spojen s postupným změkčováním vaziva i jeho celkovou větší vláčností, díky které(mu) nově vzniklé tukové tkáně nemají na co narazit.

Celou věc dále komplikuje i to, celková konstrukce podkožního vaziva se u mužů a žen řídí odlišnými zákonitostmi. V případě mužského těla je vazivo propojeno do husté sítě, kdy případný větší objem tukové tkáně vede pouze k jejímu celkovému roztažení, aniž by tím zároveň došlo k zhrubnutí pokožky. U žen oproti tomu máme co dělat s vazivem, které chomáče tukových buněk přirozeně vynáší k povrchu kůže, na níž se tak následně stávají více patrné v podobě zmíněné tzv. pomerančové kůže – tedy soustavy vzájemně se střídajících miniaturních boulí a dolíků.

Jinými slovy, celulitida může postihnout a také postihuje i ženy skutečně štíhlé, stejně jako ty, které důsledně dbají na svou životosprávu. Existují tedy rizika vzniku celulitidy, s nimž nejsme schopni udělat téměř nic.

Obecně můžeme říci, že celulitida zpravidla může probíhat v podobě čtyř odlišných fází, odborníci zde tedy mluví o čtyřech stádiích celulitidy. První a nejlehčí z nich popisuje situaci, kdy si projevů celulitidy všimneme pouze pokud na povrch kůže vyloženě zatlačíme, nejčastěji tak, že jej stlačíme dvěma prsty, přičemž se na tomto místě následně vytvoří jakási jizvička.

Druhému stádiu se potom někdy přezdívá jako tzv. manekýnskému stádiu, kdy je popsaná pomerančová kůže zřetelně patrná i při sezení nebo napnutí svalů problémových partií (tedy hýždí, stehen, břicha, ale i zadní části paže), případně může být vidět i při vystavení těla ostrému světlu.

Tzv. třetí stádium potom nastává v situaci, kdy je celulitida viditelná vždy a za jakýchkoliv okolností. Což je samozřejmě i případ čtvrtého stádia, kdy výrazným narušením struktury kůže přistupují i různé otoky, na pohled velice výrazná místa se zvýšeným objemem tukové tkáně. Tehdy celulitida může být i bolestivá.

© Celulitida.name (Celulitida - víme, jak na ni!) • Ochrana soukromí